@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ART
Αρχεία Ν. Άρτας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ART_COL020
ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ  [1926 - 1960]
Περιεχόμενα: Φωτογραφικό Αθλητικό Υλικό Νομού Άρτας (Ποδοσφαιρικών Ομάδων, Αθλητών στίβου, Πανελληνίων Αγώνων, Αθλητικών Ομάδων Ανταρ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-ART_COL020

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Χρονολογίες: 1926 - 1960

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Φωτογραφικό Αθλητικό Υλικό Νομού Άρτας (Ποδοσφαιρικών Ομάδων, Αθλητών στίβου, Πανελληνίων Αγώνων, Αθλητικών Ομάδων Ανταρτών).

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Άρτας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα