@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_ADM013
Αρχείο Εφορείας Καπνού Γρεβενών  [1925 - 1986]
Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας, άδειες καπνού, καπνοκαλλιλέργειας, πρωτόκολλα έλέγχου κ.α.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-GRE_ADM013

Τίτλος: Αρχείο Εφορείας Καπνού Γρεβενών

Χρονολογίες: 1925 - 1986

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Εκατόν τριάντα πέντε (135) φάκελοι, χαρτί.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυσνη Φορολογικής Διοίκησης, Δ.Ο.Υ. Γρεβενων

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Η Δ.Ο.Υ. Γρεβενών μετακόμισε στο Διοικητήριο Κ. Ταλιαδούρης στο ισόγειο της Ανατολικής πτέρυγας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας, άδειες καπνού, καπνοκαλλιλέργειας, πρωτόκολλα έλέγχου κ.α.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Γρεβενών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα