@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_ADM014
Αρχείο Δ.Ο.Υ. Γρεβενών  [1971 - 2012]
Φ.Π.Α., κληρονομιές, δωρεές, Φ.Μ.Α. (χρησικτησίας), Φ.Π.Α. αργοτών, μισθώματα ΔΟΥ Δεσκάτης, βιβλία.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-GRE_ADM014

Τίτλος: Αρχείο Δ.Ο.Υ. Γρεβενών

Χρονολογίες: 1971 - 2012

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Είκοσι εννέα (29) φάκελοι, χαρτί.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων , Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Δ.Ο.Υ. Γρεβενών

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Φ.Π.Α., κληρονομιές, δωρεές, Φ.Μ.Α. (χρησικτησίας), Φ.Π.Α. αργοτών, μισθώματα ΔΟΥ Δεσκάτης, βιβλία.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Γρεβενών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα