@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_ADM004
Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ν. Δράμας  [1953-1964]
Πρακτικά, πρωτόκολλα, καταστάσεις βιβλίων, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων, οικονομικά στοιχεία.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-DRA_ADM004

Τίτλος: Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ν. Δράμας

Χρονολογίες: 1953-1964

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 4 φάκελοι αρχειοθέτησης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Πρακτικά, πρωτόκολλα, καταστάσεις βιβλίων, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων, οικονομικά στοιχεία.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Δράμας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα