@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_MUN001
Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Ν. Δράμας  [1945-1985]
Έγγραφα διοικητικού, οικονομικού και άλλου ενδιαφέροντος.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-DRA_MUN001

Τίτλος: Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Ν. Δράμας

Χρονολογίες: 1945-1985

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 58 φάκελοι αρχειοθέτησης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δήμος Κάτω Νευροκοπίου Ν. Δράμας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Έγγραφα διοικητικού, οικονομικού και άλλου ενδιαφέροντος.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Δράμας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα