@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_ADM003
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Δράμας  [1972-2005]
Βιβλία πρωτοκόλλου, υπολόγου, εγκρίσεων-εντολών πληρωμών, ημερολόγια εκδοθέντων Χ.Ε.Π., κατανομές πιστώσεων, συγκεντρωτική κατάσταση εξόδ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-DRA_ADM003

Τίτλος: Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Δράμας

Χρονολογίες: 1972-2005

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 49 φάκελοι αρχειοθέτησης, 39 βιβλία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Δράμας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Βιβλία πρωτοκόλλου, υπολόγου, εγκρίσεων-εντολών πληρωμών, ημερολόγια εκδοθέντων Χ.Ε.Π., κατανομές πιστώσεων, συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων, κινήσεις λογαριασμών, τραπεζικές εντολές, χρηματικά εντάλματα, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, απολογισμοί, βιβλίο προπληρωμής

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Δράμας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα