@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_ADM002
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας  [1972-2005]
Καταστάσεις απόδοσης και καταθέσεων, ημερολόγια ταμείου, βιβλία παρουσίας προσωπικού, δελτία στατιστικής κλπ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-DRA_ADM002

Τίτλος: Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

Χρονολογίες: 1972-2005

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 30 φάκελοι αρχειοθέτησης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Δράμας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Καταστάσεις απόδοσης και καταθέσεων, ημερολόγια ταμείου, βιβλία παρουσίας προσωπικού, δελτία στατιστικής κλπ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Δράμας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα