@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_ADM001
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ν. Δράμας  [1972-2012]
Φάκελοι οικογενειακών επιδομάτων, συμπληρωματικών παροχών, εφεδρικών επιδομάτων, άδειας μαθητών, απορριπτικών αποφάσεων ανεργίας, κινήτρ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-DRA_ADM001

Τίτλος: Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ν. Δράμας

Χρονολογίες: 1972-2012

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 27 φάκελοι αρχειοθέτησης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ν. Δράμας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Φάκελοι οικογενειακών επιδομάτων, συμπληρωματικών παροχών, εφεδρικών επιδομάτων, άδειας μαθητών, απορριπτικών αποφάσεων ανεργίας, κινήτρων μετεγκατάστασης, ΕΣΠΑ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Δράμας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα