@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_ADM020

Τίτλος: Αρχείο Τμήματος Γραμματείας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μονάδας Υγείας Μυτιλήνης (Π.Ε.Δ.Υ.)

Χρονολογίες: 2009 - 2011

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 3 βιβλία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: 2η Υγειονομική Περιφέρεια, Μονάδα Υγείας Μυτιλήνης, Τμήμα Γραμματείας

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: η Υπηρεσία ονομαζόταν ΙΚΑ Μυτιλήνης ως τις 31/10/2011, εν συνεχεία λειτούργησε ως Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μυτιλήνης ως τις 17/2/2014.Έκτοτε, ονομάζεται Π.Ε.Δ.Υ. (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), 2η Υγειονομική Περιφέρεια, Μονάδα Υγείας Μυτιλήνης , Τμήμα Γραμματείας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα