@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM019
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  [1967-2007]
Φάκελοι σχετικοί με αγορανομικές παραβάσεις, καταγγελίες ,δειγματοληψίες, αποτελέσματα ελέγχου και αποφάσεις διάθεσης ή απαγόρευσης τροφί...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_ADM019

Τίτλος: Αρχείο Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Χρονολογίες: 1967-2007

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 21 φάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Τμήμα Εμπορίου

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Η υπηρεσία ονομαζόταν Δ/νση Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου και πήρε τη σημερινή της ονομασίατην 01-01-2011 με τον Καλλικράτη. Η υπηρεσία στεγαζόταν Βουρνάζων 10 και μετακόμισε τον Νοέμβριο του 2013.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Φάκελοι σχετικοί με αγορανομικές παραβάσεις, καταγγελίες ,δειγματοληψίες, αποτελέσματα ελέγχου και αποφάσεις διάθεσης ή απαγόρευσης τροφίμων στην αγορά, κίνηση προσωπικού και δικαιολογητικά πληρωμής αυτών.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα