@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM015
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  [2006-2007]
Οικονομικό Αρχείο της Υ.Δ.Ε. στην Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων οικ. ετών 2006 και 2007

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_ADM015

Τίτλος: Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Χρονολογίες: 2006-2007

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 2 φάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Η Υ.Δ.Ε. στην Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διαχειρίζεται τα οικονομικά της Γ.Γ. Αιγαίου. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση και διαχείριση των χρηματικών ενταλμάτων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. Από 1998-2010 η έκδοση των ενταλμάτων γινόταν ηλεκτρονικά, ενώ από το 2011 κ.εξής τελείται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων, οπότε και δεν τηρούνται έντυπα βιβλία. Σύμφωνα με το Π.Δ. 276/2000 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών" , τα δικαιολογητικά των χρηματικών ενταλμάτων διατηρούνται για 5 χρόνια, ενώ τα στελέχη των χρηματικών ενταλμάτων για 20 χρόνια.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Οικονομικό Αρχείο της Υ.Δ.Ε. στην Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων οικ. ετών 2006 και 2007

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα