@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS010
Αρχείο Ειρηνοδικείου Πολυχνίτου  [1977 - 2002]
Δικογραφίες & Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικά), Δικογραφίες Πταισματοδικείου (Πταίσματα), Δικογραφίες Πολιτικών Υποθέσεων...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_JUS010

Τίτλος: Αρχείο Ειρηνοδικείου Πολυχνίτου

Χρονολογίες: 1977 - 2002

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 118 φάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Ειρηνοδικείο Πολυχνίτου

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα:

Συγχωνεύτηκε με το Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης σύμφωνα με το υπ'αριθ. 110/9-10-2012 Π.Δ.
Λόγω συγχώνευσης το Ειρηνοδικείο Πολυχνίτου έχει κλείσει και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης. Προϊστάμενη Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης είναι η κ. Βόμβα Μαίρη και υπεύθυνη υπάλληλος για το πρώην Ειρηνοδικείο Πολυχνίτου η κ. Κοντούλη Παναγιώτα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Δικογραφίες & Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικά), Δικογραφίες Πταισματοδικείου (Πταίσματα), Δικογραφίες Πολιτικών Υποθέσεων, Αγωγές Τακτικής Διαδικασίας, Εκθέσεις & Πράξεις κλπ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα