@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM004
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου  [1914 - 2003]
Ατομικοί φάκελοι δασκάλων, νηπιαγωγών και υπηρετριών, εκθέσεις και βιβλία πράξεων επιθεωρητών, στατιστικά στοιχεία, ωρολόγια προγράμματα,...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_ADM004

Τίτλος: Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου

Χρονολογίες: 1914 - 2003

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής:

33 σάκοι (παραλαβή ΑΒΕ: 865, ΑΕΕ: Διοικ.4.1)
312 φάκελοι εκ των οποίων λείπουν οι επτά (παραλαβή ΑΒΕ: 479, ΑΕΕ: Διοικ.4.2)

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Ατομικοί φάκελοι δασκάλων, νηπιαγωγών και υπηρετριών, εκθέσεις και βιβλία πράξεων επιθεωρητών, στατιστικά στοιχεία, ωρολόγια προγράμματα, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα εκπαιδευτικών, μαθητών, υπηρετών και σχολείων, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, αρχείο Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Μύρτας Βορριά, βιβλία πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων και υπηρεσιακής ικανότητας εκπαιδευτικών, βιβλία ταμείου και πράξεων Επιτροπής Συσσιτίων, βιβλία αδειών, αμοιβών και ποινών, δυναμολόγια δασκάλων, εγκύκλιοι, μισθοδοτικές καταστάσεις, βεβαιώσεις αποδοχών, πρακτικά ΕΣΣΕ, αιτήσεις, προσλήψεις, μεταθέσεις εκπαιδευτικών

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes:

Η παραλαβή ΑΒΕ: 865, ΑΕΕ: Διοικ.4.1 καλύπτει από 1914 - 2003
Η παραλαβή ΑΒΕ: 479, ΑΕΕ: Διοικ.4.2 καλύπτει από 1919 - 1999

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα