@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM002
Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης"  [1989 - 2004]
Διοικητικά έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης": Αρχείο τμήματος Γραμματείας (ΥΠ/1), Αρχείο Οικονομικού Τμήματος (...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_ADM002

Τίτλος: Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης"

Χρονολογίες: 1989 - 2004

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 2 κουτιά με λυτά έγγραφα

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης"

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Διοικητικά έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης": Αρχείο τμήματος Γραμματείας (ΥΠ/1), Αρχείο Οικονομικού Τμήματος (ΥΠ/9), Αρχείο Τμήματος Διαχείρισης Υλικού.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα