@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU019
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βρονταμά  [1913 - 1942]
Το Αρχείο απαρτίζεται από χειρόγραφα βιβλία (μαθητόλόγια και γενικούς ελέγχους) του Δημοτικού Σχολείου Βρονταμά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAK_EDU019

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βρονταμά

Χρονολογίες: 1913 - 1942

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: βιβλία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Βρονταμά

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το Αρχείο απαρτίζεται από χειρόγραφα βιβλία (μαθητόλόγια και γενικούς ελέγχους) του Δημοτικού Σχολείου Βρονταμά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λακωνίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα