@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_EDU011
Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγίου Γεωργίου  [1929 - 2011]
Αλληλογραφία, σχολική Επιτροπή, ενδεικτικά, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-GRE_EDU011

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγίου Γεωργίου

Χρονολογίες: 1929 - 2011

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Ενενήντα οκτώ (98) φάκελοι, χαρτί

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, 2/θ Δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Συγχωνεύθηκε με το δημοτικό σχολείο Κιβωτού

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Αλληλογραφία, σχολική Επιτροπή, ενδεικτικά, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Γρεβενών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα