@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_ADM006
Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γρεβενών  [1982 - 2004]
Τελωνεία, Αγορανομία, πρακτικά, οικονομικά, διοικητικά, επιμορφωτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, εκθέσεις.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-GRE_ADM006

Τίτλος: Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γρεβενών

Χρονολογίες: 1982 - 2004

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Είκοσι οκτώ (28) φάκελοι, χαρτί

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Επιμελητήριο Γρεβενών, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Τελωνεία, Αγορανομία, πρακτικά, οικονομικά, διοικητικά, επιμορφωτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, εκθέσεις.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Γρεβενών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα