@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_EDU005
Αρχείο Δημοτικών Σχολείων Αγίων Θεοδώρων, Αιμιλιανού, Διάκου, Δεσπότη, Μελισσίου και Γεωργίτσης  [1949 - 2002]
Αλληλογραφία, απολογισμοί, πρωτόκολλα, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-GRE_EDU005

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικών Σχολείων Αγίων Θεοδώρων, Αιμιλιανού, Διάκου, Δεσπότη, Μελισσίου και Γεωργίτσης

Χρονολογίες: 1949 - 2002

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Δώδεκα (12) φάκελοι, χαρτί

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας , Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, 1/θ Δημοτικό σχολείο Αγίων Θεοδώρων

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Το δημοτικό σχολείο Αγίων Θεοδώρων συγχωνεύθηκε με το δημοτικό σχολείο Φελλίου με έδρα το Φελλί

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Αλληλογραφία, απολογισμοί, πρωτόκολλα, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Γρεβενών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα