@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU003.2
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κωνσταντίνου Αγόριανης  [1937-1986]
Το Αρχείο απαρτίζεται από εξήντα εννέα (69) φακέλους βιβλίων, εγγράφων και βιβλίων της βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κωνσταντί...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAK_EDU003.2

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κωνσταντίνου Αγόριανης

Χρονολογίες: 1937-1986

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 69 φάκελοι βιβλίων και εγγράφων

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου (Αγόριανης)

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το Αρχείο απαρτίζεται από εξήντα εννέα (69) φακέλους βιβλίων, εγγράφων και βιβλίων της βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κωνσταντίνου Αγόριανης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λακωνίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα