@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PAR
Τοπικό Αρχείο Παραμυθιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAR_EDU002
Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Παραμυθιάς  [1914-1960]
Μαθητολόγια Γενικοί Έλεγχοι Βιβλία Πράξεων Φάκελος Αιτήσεων - Τίτλων Σπουδών

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-PAR_EDU002

Τίτλος: Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Παραμυθιάς

Χρονολογίες: 1914-1960

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Λύκειο Παραμυθιάς

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Μαθητολόγια
Γενικοί Έλεγχοι
Βιβλία Πράξεων
Φάκελος Αιτήσεων - Τίτλων Σπουδών

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Παραμυθιάς

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα