@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_ADM002
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  [1976 - 2002]
Στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακές μεταβολές, εθελοντισμός, διοικητικά, πυρασφάλεια, δασοπυρόσβαση, μελέτες πυροπροστασίας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-GRE_ADM002

Τίτλος: Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Χρονολογίες: 1976 - 2002

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 14 φάκελοι, χαρτί

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Περιφερειακή Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Γρεβενών

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακές μεταβολές, εθελοντισμός, διοικητικά, πυρασφάλεια, δασοπυρόσβαση, μελέτες πυροπροστασίας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Γρεβενών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα