@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU037
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1900 - 1942]
Το αρχείο συγκροτείται από έξι (6) μαθητολόγια και (4) τέσσερις Γενικούς Ελέγχους

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAK_EDU037

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου

Χρονολογίες: 1900 - 1942

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: βιβλία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Καστορείου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το αρχείο συγκροτείται από έξι (6) μαθητολόγια και (4) τέσσερις Γενικούς Ελέγχους

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λακωνίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα