@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_ADM008.20
Αρχείο Νομαρχιακού Επιθεωρητή Σωματικής Αγωγής Νομού Λακωνίας  [1946-1977]
Βιβλία και έγγραφα του Ν.Ε.Σ.Α.Λ., Σχέδια Εθνικού Σταδίου Σπάρτης, Αρχείο Σώματος Αλκίμων Ν. Λακωνίας, Αρχείο Γυμναστικού Συλλόγου "Ο Λεω...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAK_ADM008.20

Τίτλος: Αρχείο Νομαρχιακού Επιθεωρητή Σωματικής Αγωγής Νομού Λακωνίας

Χρονολογίες: 1946-1977

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 64 Φάκελοι με βιβλία, έγγραφα, σχέδια, παρτιτούρες, αντικείμενα

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Νομαρχία Λακωνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Βιβλία και έγγραφα του Ν.Ε.Σ.Α.Λ., Σχέδια Εθνικού Σταδίου Σπάρτης, Αρχείο Σώματος Αλκίμων Ν. Λακωνίας, Αρχείο Γυμναστικού Συλλόγου "Ο Λεωνίδας"

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λακωνίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα