@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KYT
Τοπικό Αρχείο Κυθήρων
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KYT_SUI002
Αρχείο Ναυαγίων Πλοίων και Ναυτοδυστυχημάτων (Prove di Fortuna)  [1809 - 1865]
Περιέχονται εννέα (9) φάκελοι με τριάντα ένα (31) υποφακέλους, οι οποίοι αφορούν σε ναυάγια πλοίων στη θάλασσα των Κυθήρων: 1) Ναυάγιο πλ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KYT_SUI002

Τίτλος: Αρχείο Ναυαγίων Πλοίων και Ναυτοδυστυχημάτων (Prove di Fortuna)

Χρονολογίες: 1809 - 1865

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 10 φάκελοι λυτών εγγράφων

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιέχονται εννέα (9) φάκελοι με τριάντα ένα (31) υποφακέλους, οι οποίοι αφορούν σε ναυάγια πλοίων στη θάλασσα των Κυθήρων:
1) Ναυάγιο πλοίου στον Αυλαίμωνα, 1809
2) Ναυάγιο πλοίου, 1812
3) Ναυάγια δεκαοχτώ (18) πλοίων, 1819 - 1828
4) Ναυάγιο πλοίου στον Αυλαίμωνα, 1828
5) Ναυάγιο πλοίου στο Καψάλι, 1853
6) Ναυάγιο πλοίου, 1853
7) Ναυάγια τριών (3) πλοίων, 1854
8) Ναυάγια τριών (3) πλοίων, 1854-1857
9) Ναυάγια επτά (7) πλοίων, 1856-1865

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Κυθήρων

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: Prova di Fortuna, ονομαζόταν ο φάκελος που συγκροτούσε η αρμόδια αρχή σαν πρακτικό και ενείχε θέση δικογραφίας για τα αίτια του ατυχήματος και γινόταν βάση ερωτηματολογίου που έθετε υπόψη του καπετάνιου και των μελών του πληρώματος. Στα πρακτικά καταγράφονταν αναλυτικά το είδος και το βάρος του φορτίου που μετέφερε το πλοίο, όπως επίσης και ο αριθμός των προσώπων που επέβαιναν σε αυτό, ακόμη επισυνάπτονταν, οποιεσδήποτε πληροφορίες που θα διαφώτιζαν την υπόθεση . Αφού ολοκληρωνόταν η παραπάνω διαδικασία, η αρμόδια υπηρεσία του τόπου όπου συνέβη το ατύχημα ήταν υποχρεωμένη να βοηθήσει το πλήρωμα του πλοίου να συνεχίσει το ταξίδι του, εισπράττοντας βέβαια το ανάλογο χρηματικό ποσό ή ακόμη επέρριπτε ευθύνες αν αυτό κρίνόταν αναγκαιο. Αρμόδια αρχή επί Αγγγλοκρατίας ήταν το Εμποροδικείο (Tribunal di Commercio / Commerzionale)

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα