@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAS
Αρχεία Ν. Καστοριάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAS_ADM002
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς  [2001-2007]
Διακίνηση αλληλογραφίας. Αναπαύσεις διοικητή. Καταστάσεις αποζημίωσης. Μετακινήσεις - αποσπάσεις - μεταθέσεις. Εκπαίδευση. Εκτός έδρας υπ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KAS_ADM002

Τίτλος: Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς

Χρονολογίες: 2001-2007

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 2 Κουτιά, 0,39 x 0,11 x 26,5 εκ. 2 φάκελοι με κορδόνια με υποφακέλους.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής: Εισαγωγή στα ΓΑΚ: 30-3-2010

Διαδικασία πρόσκτησης: Παράδοση στα ΓΑΚ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Διακίνηση αλληλογραφίας. Αναπαύσεις διοικητή. Καταστάσεις αποζημίωσης. Μετακινήσεις - αποσπάσεις - μεταθέσεις. Εκπαίδευση. Εκτός έδρας υπαλλήλων. Μισθοδοσία. Δελτία κίνησης. Επισκευές. Εορτές τελετές. Έρανοι.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Έγινε εκκαθάριση από την υπηρεσία παραγωγής πριν την παράδοση στα ΓΑΚ.

Προσθήκες υλικού: Αναμένονται προσθήκες.

Σύστημα ταξινόμησης: Διατηρήθηκε η αρχική τάξη του αρχείου. Θεματικό. Χρονολογικό.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι πρόσβασης: Χωρίς περιορισμό.

Όροι αναπαραγωγής: Δεν υπάρχουν.

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνική.

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις: Έγγραφα. Χαρτί σχήματος Α4.

Εργαλεία έρευνας: Διατίθεται πίνακας Excel.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Καστοριάς

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: Κυτία 1 - 2

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου: Ιωάννης Ελευθερίου

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής: ISAD

Χρονολογία περιγραφής: 20-02-2013

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα