@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM015
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Φαναρίου  [1998 - 2007]
Δελτία συμβάντων, έγγραφα σχετικά με την διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τη ναυτική εβδομάδα, τις μηνιαίες δραστηριότητες των λιμενικών σταθμώ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-ROD_ADM015

Τίτλος: Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Φαναρίου

Χρονολογίες: 1998 - 2007

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 5 φάκελοι.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Λιμενικός Σταθμός Φαναρίου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Δελτία συμβάντων, έγγραφα σχετικά με την διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τη ναυτική εβδομάδα, τις μηνιαίες δραστηριότητες των λιμενικών σταθμών Φαναρίου, Αβδήρων και Υπολιμεναρχείου Πόρτο Λάγου, διενέργειες ελέγχων σε σκάφη, εκλογές ναυτικών, κ.ά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ροδόπης

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα