@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LER
Τοπικό Αρχείο Λέρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LER_PRI004
Προσωπικό Αρχείο Παναγιώτη Κοκκινόπουλου  [1821 - 1877]
6 έγγραφα πρωτότυπα από τα οποία 2 συμβολαιογραφικά, 1 επιστολή προς τα μέλη του Βουλευτικού Σώματος, 1 αντίγραφο επιστολής, 1 κείμενο πε...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LER_PRI004

Τίτλος: Προσωπικό Αρχείο Παναγιώτη Κοκκινόπουλου

Χρονολογίες: 1821 - 1877

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 1 φάκελος με λυτά έγγραφα

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Κοκκινόπουλος, Παναγιώτης

Διαδικασία πρόσκτησης: Το αρχείο δωρήθηκε από το γιο του παραγωγού κ. Αθαναάσιο Κοκκινόπουλο στις 11.09.1991

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: 6 έγγραφα πρωτότυπα από τα οποία 2 συμβολαιογραφικά, 1 επιστολή προς τα μέλη του Βουλευτικού Σώματος, 1 αντίγραφο επιστολής, 1 κείμενο περί της γενεάς Νοταρά,1 έγγραφο της Ελληνικής Πολιτείας προς τον Πανούτσο Νοταρά

Σύστημα ταξινόμησης: Ανά είδος τεκμηρίου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Λέρου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου: Σιμέλα Κινεβιζίδου

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα