@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM008
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Ν. Ροδόπης  [1948 - 1997]
Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό (χειρόγραφα βιβλία, φακέλους και φωτογραφικό υλικό) για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία στο νό...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-ROD_ADM008

Τίτλος: Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Ν. Ροδόπης

Χρονολογίες: 1948 - 1997

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 195 φάκελοι.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό (χειρόγραφα βιβλία, φακέλους και φωτογραφικό υλικό) για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία στο νόμο Ροδόπης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ροδόπης

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα