@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM001
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καταστήματος Κομοτηνής  [1994 - 1997]
Το αρχείο περιλαμβάνει καταστάσεις καταθέσεων, στατιστικά στοιχεία, ορφανικά επιδόματα, αιτήσεις, εγκύκλιοι, δαπάνες και Ημερολόγιο Ταμείου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-ROD_ADM001

Τίτλος: Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καταστήματος Κομοτηνής

Χρονολογίες: 1994 - 1997

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 2 βιβλία, 7 μπλοκ, 8 φάκελοι.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, κατάστημα Κομοτηνής

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το αρχείο περιλαμβάνει καταστάσεις καταθέσεων, στατιστικά στοιχεία, ορφανικά επιδόματα, αιτήσεις, εγκύκλιοι, δαπάνες και Ημερολόγιο Ταμείου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ροδόπης

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα