@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM003
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης  [1944 - 1963]
Το αρχείο περιέχει τέσσερα βιβλία ευρετηρίου εξερχόμενων και εισερχόμενων εγγράφων της Γενικής Διοίκησης Θράκης και δύο φακέλους υπηρεσια...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-ROD_ADM003

Τίτλος: Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης

Χρονολογίες: 1944 - 1963

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 68 βιβλία, 2 φάκελοι, 1 χάρτης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Γενική Διοίκησις Θράκης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το αρχείο περιέχει τέσσερα βιβλία ευρετηρίου εξερχόμενων και εισερχόμενων εγγράφων της Γενικής Διοίκησης Θράκης και δύο φακέλους υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ροδόπης

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα