@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_ADM001
Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης  [1990 - 2000]
Άδειες υπερωριακής εργασίας, άδειες εργασίας αλλοδαπών, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, δελτία ελέγχων, μηνύσεις για...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-GRE_ADM001

Τίτλος: Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης

Χρονολογίες: 1990 - 2000

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 6 φάκελοι, χαρτί

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Γρεβενών

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Άδειες υπερωριακής εργασίας, άδειες εργασίας αλλοδαπών, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, δελτία ελέγχων, μηνύσεις για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Γρεβενών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα