@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU035
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμινίων (Δάφνης)  [1905 - 1944]
Το Αρχείο αποτελείται από έντεκα (11) χειρόγραφα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου (Αρρένων, Θηλέων και Πλήρους) Καμινίων - Δάφνης: 6 μαθητο...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAK_EDU035

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμινίων (Δάφνης)

Χρονολογίες: 1905 - 1944

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 11 χειρόγραφα βιβλία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Καμινίων ( Δάφνης)

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το Αρχείο αποτελείται από έντεκα (11) χειρόγραφα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου (Αρρένων, Θηλέων και Πλήρους) Καμινίων - Δάφνης: 6 μαθητολόγια, 4 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λακωνίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα