@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU002
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Σπάρτης  [1907 - 1946]
Το Αρχείο αποτελείται από οκτώ (8) χειρόγραφα βιβλία: 5 μαθητολόγια (αρρένων, θηλέων και μικτού), 3 γενικοί έλεγχοι (αρρένων, θηλέων κα...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAK_EDU002

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Σπάρτης

Χρονολογίες: 1907 - 1946

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 8 χειρόγραφα βιβλία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννου Σπάρτης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το Αρχείο αποτελείται από οκτώ (8) χειρόγραφα βιβλία: 5 μαθητολόγια (αρρένων, θηλέων και μικτού), 3 γενικοί έλεγχοι (αρρένων, θηλέων και μικτού)

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λακωνίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα