@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU038
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεφαλά  [1905-1946]
Το Αρχείο συγκροτείται από 2 μαθητολόγια, 2 γενικούς ελέγχους και 1 βιβλίο ταμείου εκπαιδευτικής πρόνοιας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAK_EDU038

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεφαλά

Χρονολογίες: 1905-1946

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 5 βιβλία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Κεφαλά

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το Αρχείο συγκροτείται από 2 μαθητολόγια, 2 γενικούς ελέγχους και 1 βιβλίο ταμείου εκπαιδευτικής πρόνοιας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λακωνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes:

Δημοσιευμένο Ευρετήριο του Αρχείου: Πέπη Γαβαλά – Μαρία Στελλάκου (Επιμέλεια), Αρχεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας (1862 – 2007), Σπάρτη 2008

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα