@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU012
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αφυσσού  [1908-1946]
Το αρχείο απαρτίζεται από οκτώ (8) χειρόγραφα βιβλία ( 2 μαθητολόγια (αρρένων και μικτού), 3 γενικοί έλεγχοι (Δημοτικού Σχολείου Αρρένων ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAK_EDU012

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αφυσσού

Χρονολογίες: 1908-1946

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 8 βιβλία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Αφυσσού

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το αρχείο απαρτίζεται από οκτώ (8) χειρόγραφα βιβλία ( 2 μαθητολόγια (αρρένων και μικτού), 3 γενικοί έλεγχοι (Δημοτικού Σχολείου Αρρένων και Μικτού Δημοτικού Σχολείου), 1 ειδικός έλεγχος, 1 βιβλίο πρακτικών, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας).

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λακωνίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα