@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_ADM001
Αρχείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Λακωνίας  [1927-1956]
Το Αρχείο απαρτίζεται από πενήντα οκτώ (58) φακέλους με έγγραφα περί έκδοσης αδειών οικοδομών και επεκτάσεων οικοδομών σε περιοχές των ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAK_ADM001

Τίτλος: Αρχείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Λακωνίας

Χρονολογίες: 1927-1956

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 58 φάκελοι με χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα και αρχιτεκτονικά σχέδια

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Νομαρχία Λακωνίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το Αρχείο απαρτίζεται από πενήντα οκτώ (58) φακέλους με έγγραφα περί έκδοσης αδειών οικοδομών και επεκτάσεων οικοδομών σε περιοχές των επαρχιών της Λακωνίας, Λακεδαίμονος και Επιδαύρου Λιμηράς . Το Αρχείο καλύπτει την χρονική περίοδο 1927 - 1956. Περιλαμβάνει, επίσης, αρχιτεκτονικά σχέδια οικιών.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λακωνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: Έκδοση αναλυτικού ευρετηρίου: Πέπη Γαβαλά, Το Αρχείο του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν.Λακωνίας (1927-1956). Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με παράρτημα αρχιτεκτονικών σχεδίων, Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν.Λακωνίας, Σπάρτη 1992.

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα