@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LER
Τοπικό Αρχείο Λέρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LER_PRI073
Συλλογή Εμμανουήλ Πιτταροκοίλη  [1946 - 2010]
Φωτογραφία από τη «Μάχη Βασσαρά Λακωνίας» 1945 (Εμφύλιος Πόλεμος), 3 φωτογραφίες στη Λέρο το 1947, Κατάλογος πεσόντων «Μάχης Βασσαρά Λακω...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LER_PRI073

Τίτλος: Συλλογή Εμμανουήλ Πιτταροκοίλη

Χρονολογίες: 1946 - 2010

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 1 φάκελος, 4 φωτογραφίες και 6 λυτά έγγραφα

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Πιτταροκοίλης, Εμμανουήλ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Φωτογραφία από τη «Μάχη Βασσαρά Λακωνίας» 1945 (Εμφύλιος Πόλεμος), 3 φωτογραφίες στη Λέρο το 1947, Κατάλογος πεσόντων «Μάχης Βασσαρά Λακωνίας», 2 επιστολές και 1 σχετικό δημοσίευμα, Φωτογραφίες από τις Βασιλικές Τεχνικές Σχολές Λέρου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Λέρου

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα