@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MES
Αρχεία Ν. Μεσσηνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MES_ADM053
ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΚΠΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  [1959-1985]
ΑΒΕ 314: ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Π.Ι.Κ.Π.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MES_ADM053

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΚΠΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Χρονολογίες: 1959-1985

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής:

β.6, φάκ.1
ΧΑΡΤΙ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: ΠΙΚΠΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα:

ΤΟ ΠΙΚΠΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΑΓΟΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: ΑΒΕ 314: ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Π.Ι.Κ.Π.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μεσσηνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα