@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MES
Αρχεία Ν. Μεσσηνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MES_ADM019
ΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Λ/Σ) ΜΑΡΑΘΟΥ  [1931-1969]
ΑΒΕ 332: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΥΠΟΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥ - ΕΡΓΑΤΑΙ ΞΗΡΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ "Ε...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MES_ADM019

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Λ/Σ) ΜΑΡΑΘΟΥ

Χρονολογίες: 1931-1969

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής:

β.14, φάκ.4
ΧΑΡΤΙ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Λ/Σ) ΜΑΡΑΘΟΥ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: ΑΒΕ 332: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΥΠΟΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥ - ΕΡΓΑΤΑΙ ΞΗΡΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ" (1960-1) κ.ά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μεσσηνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα