@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MES
Αρχεία Ν. Μεσσηνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MES_ADM010
ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  [1988-2002]
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κ.ά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MES_ADM010

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Χρονολογίες: 1988-2002

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής:

φάκ.25
ΧΑΡΤΙ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κ.ά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μεσσηνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ (9) ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΑΒΕ: 39, 86, 116, 143, 163, 176, 189, 200, 336. ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα