@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MES
Αρχεία Ν. Μεσσηνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MES_ADM004
ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  [1969-1996]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MES_ADM004

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Χρονολογίες: 1969-1996

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής:

φάκ.10
ΧΑΡΤΙ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΓΑΑ, ΚΕΠΠΥ, ΠΕΕ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ κ.ά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μεσσηνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ (6) ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΑΒΕ: 4, 9, 85, 111, 153, 155. ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα