@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MES
Αρχεία Ν. Μεσσηνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MES_ADM003
ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  [1980-1994]
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, κ.ά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MES_ADM003

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Χρονολογίες: 1980-1994

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής:

φάκ.2
ΧΑΡΤΙ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, κ.ά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μεσσηνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ (2) ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΑΒΕ: 3, 115. ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα