@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LER
Τοπικό Αρχείο Λέρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LER_PRI007
Αρχείο Πάρη Ρούσσου  [1912 - 1946]
Αποκόμματα ευρωπαϊκών εφημερίδων σχετικά με την δράση του στο Συνέδριο Ειρήνης 1918, Επιστολές Πάρη Ρούσσου και Σκεύου Ζερβού προς τον Β...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LER_PRI007

Τίτλος: Αρχείο Πάρη Ρούσσου

Χρονολογίες: 1912 - 1946

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 2 φάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Ρούσσος, Πάρης

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Λεριός γόνος εφοπλιστικής οικογένειας. Αντιπρόσωπος των Δωδεκανησίων στο Λονδίνο. Διέθεσε την περιουσία του για την απελευθέρωσή τους. Διετέλεσε πρώτος Δήμαρχος Λέρου μετά την Ενσωμάτωση με την Ελλάδα (7 μαρτίου 1948).

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Αποκόμματα ευρωπαϊκών εφημερίδων σχετικά με την δράση του στο Συνέδριο Ειρήνης 1918, Επιστολές Πάρη Ρούσσου και Σκεύου Ζερβού προς τον Βασιλέα της Ιταλίας Victor Emmanuel, Προς πρόεδρο του Συνεδρίου και πρωθυπουργό της Γαλλίας κ.ά..
Τα Βιβλία: α) "The Dodecanese”, “Le Dodecanese" «Η Δωδεκάνησος» Συγγραφέας Σκεύος Ζερβός-Χορηγία Πάρης Ρούσσος (Εκδόσεις: ελληνική, αγγλική, γαλλική), β) “Le Dodecanese-Ensanglante Demande sa Liberte", γ) “Red Book-Red Easτer in the Dodecanese 1919” by Theodore Mosconas“, δ) “White Book – the Dodecanese 1912-1919, ε) ”The Dodecanese and the British Press 1918-1919

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Λέρου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου: Κωνσταντίνος Ασλανίδης

Χρονολογία περιγραφής: 28-03-2011

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα