@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LER
Τοπικό Αρχείο Λέρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LER_PRI071
Αρχείο οικογένειας Ιουλίας βασιλείου  [1744 - 1973]
Δικαιοπρακτικά έγγραφα (αρραβωνιαστήρια, προικοσύμφωνα, Διαθήκες, πωλητήρια, ενοικιαστήρια κλπ), Έγγραφα Ιταλοκρατίας, Έγγραφο 4σέλιδο Δι...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LER_PRI071

Τίτλος: Αρχείο οικογένειας Ιουλίας βασιλείου

Χρονολογίες: 1744 - 1973

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 96 λυτά έγγραφα, 151 φωτογραφίες ψηφιοποιημένες

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Οικογένεια Ιουλίας Βασιλείου

Διαδικασία πρόσκτησης: Δωρεά

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Δικαιοπρακτικά έγγραφα (αρραβωνιαστήρια, προικοσύμφωνα, Διαθήκες, πωλητήρια, ενοικιαστήρια κλπ), Έγγραφα Ιταλοκρατίας, Έγγραφο 4σέλιδο Διοικητικού Συμβουλίου, Αρχιπελάγους-έτος Εγείρας 1325 (1908)
Επιστολή προς Συμιακούς περί συμμετοχής των Δωδεκανησίων σε εκλογές & εξασφάλιση Προνομίων, Έγγραφα Λέριου φιλολόγου Εμμ. Καραγιαννόπουλου (Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτηρίων Λέρου, Πανηγυρική ομιλία για «Νικολαΐδειο» Παρθεναγωγείο (1892),
54 Σημειώματα αυτού για τοποθεσίες και ιστορία Λέρου, Ψήφισμα Σωσίστρατου,
Φωτογραφίες οικογενειακές, σχολικές, κάρτες ανεξαρτησίας, Φωτογρ. αγνώστων και εξ Αιγύπτου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνική, Ιταλική

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Οικογένεια Ιουλίας Βασιλείου

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα