@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LER
Τοπικό Αρχείο Λέρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LER_PRI072
Αρχείο Δημητρίου Σταματέλου  [1894 - 1946]
Δικαιοπρακτικά έγγραφα (πωλητήριο, προικοσύμφωνο, συμβόλαιο, πιστοποιητικό βαπτίσεως), Έγγραφα Δημογεροντίας Λέρου (1903), Ενδεικτικά, Έ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LER_PRI072

Τίτλος: Αρχείο Δημητρίου Σταματέλου

Χρονολογίες: 1894 - 1946

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 2 φάκελοι, 27 λυτά έγγραφα

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Σταματέλος, Δημήτριος

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Δικαιοπρακτικά έγγραφα (πωλητήριο, προικοσύμφωνο, συμβόλαιο, πιστοποιητικό βαπτίσεως), Έγγραφα Δημογεροντίας Λέρου (1903), Ενδεικτικά, Έλεγχος, Διαγωνίσματα του Νικολαΐδειου Παρθεναγωγείου Λέρου (1916-1920), Πιστοποιητικά & Απολυτήρια σχολείων Αθηνών & Καΐρου, Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνική

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Λέρου

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα