@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LER
Τοπικό Αρχείο Λέρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LER_PHO016
Φωτογραφίες από το βιβλίο του Κ. Μισαηλίδη "Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ & οι τελευταίες μέρες της Σμύρνης"  [1919 - 1923]
13 Φωτογραφίες από το βιβλίο του Κ. Μισαηλίδη "Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ & οι τελευταίες μέρες της Σμύρνης"

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LER_PHO016

Τίτλος: Φωτογραφίες από το βιβλίο του Κ. Μισαηλίδη "Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ & οι τελευταίες μέρες της Σμύρνης"

Χρονολογίες: 1919 - 1923

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 13 Φωτογραφίες ψηφιοποιημένες σε 1 CD-ROM

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Μισαηλίδης, Κώστας

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Ο Κ. Μισαηλίδης ήταν πολεμικός ανταποκριτής ατον Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922)

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: 13 Φωτογραφίες από το βιβλίο του Κ. Μισαηλίδη "Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ & οι τελευταίες μέρες της Σμύρνης"

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Λέρου

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα