@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LER
Τοπικό Αρχείο Λέρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LER_PRI001
Προσωπικό Αρχείο Μανουήλ Γεδεών  [1714 - 1946]
Περιοδικά, Επιθεωρήσεις και εφημερίδες με άρθρα του, Χειρόγραφα φωτοτυπημένα, Έγγραφα, Επιστολές, Δοκίμια, Μία Διατριβή, Τιμητικές διακρί...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LER_PRI001

Τίτλος: Προσωπικό Αρχείο Μανουήλ Γεδεών

Χρονολογίες: 1714 - 1946

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 6 κουτιά, 5 φάκελοι με λυτά έγγραφα, Βιβλία-Μονογραφίες, Έντυπα, Περιοδικά και Εφημερίδες, 17 Φωτογραφίες

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Γεδεών, Μανουήλ (1851-1943)

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα:

Μεσαιωνολόγος ιστορικός, Μέγας Χαρτοφύλαξ και Χρονογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Υπομνηματογράφος του Πατριαρχείου Ιεροσιλύμων..

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1851 από Λεριούς γονείς και πέθανε στην Αθήνα το 1943. Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Μ. Γεδεών, αρχιτέκτονας, που εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1828, όπου και δραστηριοποιήθηκε στην ανοικοδόμηση του Πατριαρχικού Ναού και πολλών δημοσίων κτηρίων.

Ο Μανουήλ Γεδεών σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας. Συστηματικός ερευνητής, είχε αναδιφήσει σε μεγάλο αριθμό βυζαντινών και μεταγενέστερων κειμένων, παλαιών κωδίκων και αρχειακών εγγράφων, ενώ δεν υποτιιμούσε την προφορική παράδοση.

Συνέγραψε 800 πραγματείες και άρθρα. Μεγάλο μέρος δημοσίευσε στο περιοδικό "Εκκλησιαστική Αλήθεια", επίσημο όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου εργάστηκε από το 1882 έως το 1920. Έχει εκδώσει πολλά συγγράμματα και διατριβές, μεταξύ των οποίων: "Πατραρχικοί Πίνακες", "Ο Άθως" (πρώτη ελληνική μελέτη για το Άγ. Όρος), "Βυζαντινόν Εορτλόγιον", Χρονικά της Πατριαρχικής Ακαδημίας" (περί της Μεγάλης του Γένους Σχολής), "Έγγραφοι λίθοι και κεράμια", "Αποσημειώματα Χρονογράφου", "Ιστορία των του Χριστού πενήτων" κ.ά.

Με το θάνατό του, το 1943, μέρος του έργου του έμεινε ανέκδοτο, μέρος του οποίου, με τη φροντίδα της κόρης του Σοφίας Γεδεών-Καρανικόλα, είδε το φως της δημοσιότητας.
Δύο φορές εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη για εθνικούς λόγους, το 1877 και το 1920. Όταν εργάστηκε ως καθηγητής στην Αθήνα, είχε μαθητή τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Τιμήθηκε από πολλά πνευματικά ιδρύματα. (Ρουμανική Ακαδημία, Ακαδημία Ρουέν, Γαλλικό Υπουργείο παιδείας). Το 1929 εξελέγη από την Ακαδημία Αθηνών Πρόσεδρο Μέλος της. Παρασημοφορήθηκε από την ελληνική και άλλες κυβερνήσεις.

Ως συγγραφέας, έχει ιδιότυπο ύφος. Ως Ιστορικός - Μεσαιωνολόγος, θεωρείται αυθεντία από Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Υπήρξε, κατά τον Κ.Θ.Δημαρά, "ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος". Μέγας διδάσκαλος του γένος, μυαλό γόνιμο και φωτισμένο, ανάστημα ηθικό, εργάτης ακαταπόνητος του πνεύματος.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής: Το Αρχείο του Μανουήλ Γεδεών παραχωρήθηκε από την κόρη του Σοφία Γεδεών-Καρανικόλα, για το Ιστορικό Μουσείο και Αρχείο Λέρου στις 9-10-1988. Παρελήφθη στην Αθήνα από τον τότε προϊστάμενο του Τ.Α.Λ. Μανόλη Ήσυχο. Μέρος της Συλλογής έχει εκτεθεί, κατά επιθυμία της δωρήτριας, στο Ιστορικό Μουσείο Λέρου "Μανόλης Ήσυχος" όπου και παραμένει έως σήμερα. Το υπόλοιπο βρίσκεται στα ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Λέρου.

Διαδικασία πρόσκτησης: Δωρεά από την κόρη του Μ. Γεδεών , 20-5-1991

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιοδικά, Επιθεωρήσεις και εφημερίδες με άρθρα του, Χειρόγραφα φωτοτυπημένα, Έγγραφα, Επιστολές, Δοκίμια, Μία Διατριβή, Τιμητικές διακρίσεις, Αποκόμματα εφημερίδων με άρθρα του, Έντυπα, Περιοδικά, Επιθεωρήσεις, Έντυπο "Νότιες Σποράδες-Ιστορία των προνομίων τους, 17 οικογενειακές φωτογραφίες, Πρακτικά συνεδριάσεων Συλλόγου Μεσαιωνικών Γραμμάτων και Αρχαιολογικής Εταιρίας, Βιβλίο "Αποσημειώματα Χρονογράφου, 4 Μονογραφίες: α) Διαθήκη Μαξίμου Μοναχού, β) Λεόντιος ο Καισαρεύς, γ) Κύριλλος Δ΄ ο Λέσβιος, δ) Πέντε συγγενείς εκ Λέρου Αρχιερείς Ηρακλείας, Φωτογραφία στη Χάλκη Πρικγηπονήσου
Διατριβές και Μονογραφίες

Προσθήκες υλικού: Δεν αναμένεται προσθήκη υλικού

Σύστημα ταξινόμησης: Το αρχείο ταξινομήθηκε σε 4 κουτιά και 5 φακέλους, σε θεματικές ενότητες, χρονολογικά

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνική, Γαλλική, Ρουμανική, Ουγγρική

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Λέρου

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής: Μέρος του αρχείου του βρίσκεται στα ΓΑΚ-Νομού Δωδεκανήσου

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία:

"Λεριακά-Εις μνήμην Μανουήλ Γεδεών, Αθήνα 1986
Μανώλης Α. Ήσυχος "Το πανόραμα της Λέρου", Λέρος 1989, σελ. 91-93
Δημήτρης Κωστόπουλος "Μανουήλ Γεδεών 1851-1943 Ο ιστορικός του Οικουμενικού Πατριαρχείου", περιοδικό Ιστορικά Θέματα, τ. 30, Ιούνιος 2004
Κωνσταντίνος Πάχος "Οι Λεριοί του Πειραιά και της Αθήνας (1929-1995), Πειραιάς 1997
Κωνσταντίνος Ασλανίδης "Η Λέρος στην Επανάσταση του 1821", Λέρος 2010, σελ. 11

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου: Κωνσταντίνος Ασλανίδης

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα