@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-EUB
Αρχεία Ν. Ευβοίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-EUB_COL001
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ  [1891-1892, 1895-1896, 1898-1903, 1905, 1908-1911, 1913, 1919]
Συλλογή Δημογεροντίας Λαμψάκου επαρχίας Κυζίκου Μ. Ασίας. Αποτελείται από ένα κώδικα, ένα κατάστιχο και λυτά έγγραφα

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-EUB_COL001

Τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

Χρονολογίες: 1891-1892, 1895-1896, 1898-1903, 1905, 1908-1911, 1913, 1919

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 1 κώδικας, 1 κατάστιχο, λυτά έγγραφα

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Συλλογή Δημογεροντίας Λαμψάκου επαρχίας Κυζίκου Μ. Ασίας. Αποτελείται από ένα κώδικα, ένα κατάστιχο και λυτά έγγραφα

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ευβοίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα