@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-EUB
Αρχεία Ν. Ευβοίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-EUB_MUN001
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  [1867-1986]
Αποφάσεις και πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ληξιαρχικά βιβλία και έγγραφα, μητρώα αρρένων, μητρώα αμφοτέρων των φύλων, μητρ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-EUB_MUN001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Χρονολογίες: 1867-1986

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Λυτά έγγραφα, κατάστιχα, σχέδια

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Αποφάσεις και πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ληξιαρχικά βιβλία και έγγραφα, μητρώα αρρένων, μητρώα αμφοτέρων των φύλων, μητρώα υποζυγίων, μητρώα οχημάτων, δημοτικά έργα, βιβλία απόδοσης προϋπολογισμοί, οικονομικοί απολογισμοί, χρηματικά εντάλματα, βιβλία απόδοσης λογαριασμού δημοτικών έργων κ.λπ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ευβοίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα