@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SER
Αρχεία Ν. Σερρών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SER_MUN001
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (1944-1962)  [1944 - 1973]
Περιεχόμενα: Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών. "Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-SER_MUN001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (1944-1962)

Χρονολογίες: 1944 - 1973

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
"Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών ".
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Βιβλίο αποφάσεωνν Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών.
Περιέχει 63 φωτογραφίες κυρίως διαφόρων δημοτικών έργων.
27 Φωτογραφίες κυρίως διαφόρων δημοτικών έργων και δραστηριοτήτων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Σερρών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα